Dieta Transilvaniei

Dieta transilvaniei

Clădirea în care și-a desfășurat lucrările Dieta de la Sibiu Dieta Transilvaniei în germană Siebenbürgischer Landtag, în maghiară erdélyi országgyűlés a fost organul constituțional și politic preparlamentar al Principatului Transilvaniacreat în dieta transilvaniei al XVI-lea și format din reprezentanții stărilor celor trei stări privilegiate nobilii, sașii și secuii [1] și ai religiilor recepte romano-catolicăevanghelic-lutheranăcalvină și, mai târziu, cea unitariană.

dieta transilvaniei

Dieta întrunită la Târgu Mureș 20 ianuarie și la Turda 2 martie a pus bazele organizării politico-administrative a Principatului Transilvania. Dieta adopta și decizii de ordin juridic, militar și economic, având totodată prerogativa alegerii unui principe în fruntea statului.

Populația Transilvaniei fără Banat, Crișana, Maramureșdupă statisticile maghiare și austriece săsești existente în timpul respectiv; — anulromâni Dieta Transilvaniei convocată dieta transilvaniei 12 decembrie la Cluj: — unguri și secui — persoane; — sași — 35 persoane; Total — persoane. Populația Transilvaniei fără Banat, Crișana, Maramureșdupă statisticile austriece săsești existente în timpul respectiv; — anulromâni — Sotz; Neuste …; după L. I, Marienburg, Geografie …, pag.

Hotărârile juridice ale dietei au introdus discriminarea creștinilor ortodocși prin lege. În regulamentul de aplicare a articolului 28 al dietei din se specifica: "românul nu poate denunța pe ungur sau pe sas, dar ungurul or sasul poate denunța pe român".

Principii de baza pentru o dieta low-carb - cu Z. Andreea

După înfrângerea Revoluției Maghiare din a urmat regimul absolutist și centralist austriac. În anul împăratul Franz Dieta transilvanieiîn calitate de mare principe al Transilvaniei, a convocat forul legislativ al țării pentru data de 1 iuliela Sibiu.

dieta transilvaniei

Pe ordinea de zi s-au aflat propunerea de recunoaștere politică a națiunii române și a confesiunilor ei, recunoașterea limbii române ca limbă oficială, dieta transilvaniei de maghiară și germană, adoptarea unei legi electorale, alegerea celor 26 de reprezentanți ai Transilvaniei în Senatul imperial de la Vienareorganizarea administrativă, înființarea unui tribunal suprem al Transilvaniei etc.

Dieta de la Sibiu a fost alcătuită din 58 deputați români, 56 deputați maghiari și secui și 44 deputați sași.

dieta transilvaniei

Deputații români și sași dieta transilvaniei votat legea egalei îndreptățiri a națiunii române și a confesiunilor sale, precum și legea pentru folosirea limbii române în administrație și justiție, pe principiul egalității cu limbile maghiară și germană.

Legea a fost promulgată la 6 ianuarie Pregătirea funcționării instanței a avut loc la Viena, sub conducerea juristului Vasile Ladislau Pop. În septembrie împăratul a dizolvat Dieta de la Sibiu și a convocat o nouă dietă, aleasă după alt regulament electoral, la Cluj.

Puterea centrală a dieta transilvaniei nevoită să-şi asocieze la guvernare dieta, organul reprezentativ al nobilimii, în cadrul căreia se conturează două ordine distincte, cu rol decisiv: magnaţii marea nobilime, baronii, clerul înalt şi nobilimea mijlocie. Cu totul sporadic, în împrejurări excepţionale, la dietă au participat şi reprezentanţi ai stării orăşeneşti, însă rolul lor a fost nesemnificativ. Mai exact, Dieta Transilvaniei era un organism reprezentativ, echivalentul Sfatului domnesc, dar cu o structură mult diferită faţă de acesta. Dieta a evoluat din Congregaţiile generale ale Transilvaniei, care includeau, pe lângă unguri şi români, pe saşi şi secui. Noul organism nu s-a limitat doar la graniţele voievodatului ci s-a definit ca o instituţie legislativă şi politică unitară comună etniilor transilvănene.

Aceasta, dominată de maghiari, s-a autodizolvat în ianuariedupă ce a votat unirea Transilvaniei cu Regatul Ungariei și a acceptat ca noi alegeri să fie organizate pentru reprezentarea circumscripțiilor din Transilvania în Parlamentul Ungariei.