Pentru a învinge tirania astăzi, uită-te la trecut

Pierdere în greutate julius malema

Iorga, II. Scurta istorie a Slavilor räsdriteni Rusia i Po- Ionia. Iorga, III. Problemele evolutiel poporului roman, de Dr. Antipa, IV. Istorfa literaturilor romanice In desvoltarea i legaturile lor, Vol. I, Evul Mediu, de N. Inceputurile renasterii umanismului pe teritoriul frances. In aceasta atmosfera incepe acea miscare a spiritelor in care Germami osebesc un umanzsm, de lirnba, latina, de o Renaissance de hmba itahana, pe cand Francesti vorbesc de aceastä renaissance" numai, tar Italienn de lin rinascimento.

Tar Grecii, parasita de profesie, au chemat, au ospätat, au ajutat si au servit pe Turci, st la Italian et mu puteau gasi o mai bunä rasplata decat ln, Curtea Sultanilor, tar Venetia, Genova aveau, in Creta, in Pera si aturea, supust grect st cetäteni asezati pe pamantul grecesc al Impenului Romaniei", st peptru asemenea supusi exista o intreaga terarine ortodoxa, o scoala in legatura cu dansa st, alatun de cantaretn populari, logofeti de limn, greceasca scriau ca st in Cipru cronica dominatiilor latine ' Fara, a mat pomeni de colonnle grecesti st albanese din Sudul Italiei, cu tot de cuprindeau st ce puteau da.

  • Fierbinte pentru a pierde în greutate la birou
  • Когда ее глаза привыкли к темноте, Сьюзан разглядела, что единственным источником слабого света в шифровалке был открытый люк, из которого исходило заметное красноватое сияние ламп, находившихся в подсобном помещении далеко внизу.
  • Centrul de pierdere în greutate în greutate hyderabad
  • DESVOLTAREA SI LEGATURILE LOR - PDF Free Download
  • Pierderea în greutate durează 4 săptămâni

I Innainte de Mézieres scrie, in acelasi secol, povestin istorice in limba francesa. Studhle de teologie, de filosofie erau imposibile, in starea de atunci a dialectelor vulgare, färg dgnsa. Dacg Ordenc Vital, cronicar frances de supt stapanirea Anghei, e de -pgrere odatg cä vorbele Im Dumnezeu nu pot fi silite a urmg regulele cuvantului uman", Papa Grigorie al VII-lea, marele Papa Grigone, se ridica, in a doua jurnatate a veacului al XI-lea, contra conruperli com-uptio latznitatzs.

UniVersitatile refusa ceren care li se fac intr'un std prea mult amestecat cu elemente din limbile noua. Cand se pornesc, in Italia, studide de drept roman, civil, cu toata impotrivirea Papilor texte intr'o forma din cele mai bune stau in fata studentilor can, neaparat, se indreapta dupg ele in comentariile lor.

Si in Franta, la Orleans, pe jumatate in latine te se fac studiile de drept 2. Se obiecteazg ca precursoni Renastern au gasit, in Italia chiar, care se dä ca leaggn al mirgni, manuscripte antice din cele mai pretioase, parasite intr'un colt de manastire, supt o groasg patura de praf, in prirnejclie de a fi nimicite sau prefãcute in cgatecele de inchinaciune, in foite pentru colari, in ante de indulgenta, prin maim caluggrilor nestiutori.

Astfel la Monte-Cassino, la Grotta-Ferrata, cu libn putres et conscissi", Lala La Honoriu al lea face ca aceastal materie s. Märturii ca a lin Boccaccio, mare Igudgros si dusman, prin imitatie ca si prin temperament, al cglugarilor, nu sunt lnici probante si nu pot avea niciun caracter general'.

Omura, Petrarca gasia, in Franta si.

DESVOLTAREA SI LEGATURILE LOR

Cu dreptate a putut spune un cercetgtor modern cele ce urmeazg despre sensul cel adevgrat, nu cel care vine dintfo exagerare de sine Insust a humanistilor in Italia, pe care-i poate avea terminul de Renastere Acest cuvant, prea-usor Intrebuintat de Renastere a hterelor n'ar putea sä se aplice literelor latine, ele n'au inviat pentru cg nu murisera 2. Ea trebuia chiar sg caute a pastra oarecare puritate limbn latine -medievale care imprumuta altor suilete o alta sintaxg si care, uitand unele din cuvintele ei indatinate, lua altele de la limbile vulgarb, amenintand sg se desfaca Intr'un nou rand de vorbiri nationale caci sg nu uitam ca latina evului mediu e -o hmba vorbitg, o limbg in evolutie, o limbei vie.

Trebuia ca Franta sg caute a pierdere în greutate julius malema vechea unitate a scrisului latin pentru ca, altfel el n'ar V. Acest rege represinta insusi marea cultura medievalg prin Chrtea lui, la alcatuirea pierdere în greutate julius malema a folosit poate e templul regalitgtii castilane a lui Alfons al X-lea, prin tot ce se lega de aceastg Curte, unde Impgratul din Casa de Luxenburg, Carol al 1V-lea.

Acel care a strans inaintea oricgrui stgpanitor si mult innaintea tiranilor say principilor poporului" din orasele italiene, o bibliotecg, o libreirze, in turnul palatului sgu, avea incredintarea cg prestigiul ins Isi al coroanei sale e legat pierdere în greutate julius malema ocrotirea miscarii literare, de indemnarea si retinerea ei in Franta.

Tin sir intreg de carturan, imprumutand une on cartile din comoara regelui si primind dela dansul pensil si pierdere în greutate julius malema in barn, se ocupg a preface in limba francesa, pentru pierdere în greutate julius malema unei societai intregi, ceia ce pang atunci fusese numai in latineste. Traditia era chiar mai veche. Supt fiii si urmasii lui Filip-cel- Frumos, Fi lip de Vitry interpreteazg pe Ovidiu, care continua sg-si alba prietemi, traducerea aceasta a Metamorfoselor" li e cerutg vntorului episcop de Meaux de catre regina Ioana pierdere în greutate julius malema Burgundia vgduva lui Filip-cel-Lung Ducele de Burgundia insusi iea cu de livre un manuscript din Tit-Liviu, si iniata Pierre Bercheure sau Bressuire, autorul unor lucrari latine propni, ca Recluctorzum si Cosmographza, il i preface, pentru regele Joan chiar, in limba francesä 4, pierdere în greutate julius malema asty, cum s'a spus, si lui Froissart un model wr450 pierderea în greutate discursunle lai explicative ale faptelor.

Pentru a învinge tirania astăzi, uită-te la trecut

La Inca se comenta Pliniu eel biltran ' in latineste. Inainte de a sr ajunge la traducer], un Nicolas Triveth interpreta, nu numai pe Ovicliu, pe Tit-Liviu, si pe Valeriu-Maxim, cetit pe atunci cu multd -placere 6, dar si pe Invenal si pe Seneca 7. Acum Raoul de Presles da, pentru de franci in aur pe an, in limba francesä Cetatea lui Dumnezeu", vestita opera a Sfantului ' Les clercs, oh a sepiance, l'on ne peut trop honorei, et, tant que sapanne sera honoree en ce royaume, il continuera a prospérite, et, quand déboutee y sera, décherra.

Philippe de Illizil,res, p Leclerc, o c, I, pp 8 5 Augustin, asa de mult intrebuintata in tot evul mediu. Dupä 7it-Liviu vine randul sä se prefaca in limba vulgara Vegetiu, intrebuintand si o pierdere în greutate julius malema veche versiune, si Valeriu-Maxim, acesta prin ostenelile lui Simon de Hesdin, Salustiu, Suetoniu vor sta in curand la indemana acelor mireni, acelor femei care nu cetesc latineste. Jacques Bachant se apropie de Seneca, asezat de oamenii acelei epi ce mai-mai langa Parintii Biseticii.

Operele lui Aristotele, pierde greutatea urechii mult Aecute prin Arabi pierdere în greutate julius malema limba latina, sunt traduse acum in frantuzeste de Evrard de Conti, meclicul lui 'Carol al V-lea, si de o mai mare personalitate literara, Nicole 'Oresme, care ajunge episcop de Lisieux IM i se datoreste cartea despre Politice", cea despre Economice", cea despre Cer si Lume", pe cand Evrard pierdere în greutate julius malema Problemele" i.

Retorica" aristotelica era comentata de Jean de Jandun, si despre Pehticap se faceau cursuri 2. Fara a mai vorbi de lucrari latine rasante in evul mediu chiar, ca Speculum al lui Vincent de Beauvais, tradus de Jean de Vignay, care scrie si pentru loan, ducele de Normandia, un jeu des eschecs moralzse, pentru aceiasi regina loana.

In ce priveste literatura greceaica, in biblioteca lui Jean de Bern, fratele regelui Carol al V-lea, nu lipsia cate un manuscript in elineste, pe care autorul catalogului, Incurcat, nu stie in ce chip sa-1 insemne 3. La Pavia chiar se traduce in limba latina, lade viitorul Papa Alexandru al V-lea, de loc din Candia si Grec de nastere, cateva Incrari grecesti 3.

pierdere în greutate julius malema

E, de altfel, vremea cand lucrari latine tree, prin acelasi Dommicani, in greceste, cand romane cavaleresti al Troii, Apolonm din Tir, Erotocrit 6, En Pierre et Maguelonne", Florimont", Meliadus", ' V si Leclerc, o c. Renan, o. Statul frances se resimte indati La Bercheure, la Oresme s'au, semnalat expresii imprumtate din latineste.

Cristina de Pisan, care a tradus, in parte, pe Frontinus, scrie acum Intr'un stil pe care e apasata puternic pecetea antichitatii, cu larga ei perioada comphcata, asa cum resultase dinteo indelungata evolutie a frasei: Guillebert de Metz, care descrie Parisul din acest timp, nu uita a pomeni de damoiselle Christine de Pisan, care dicta tot felul de invataturi si felurite tratate in limba latina si in hrnba francesa" 3.

Machaut, mai putin invätat, pomeneste si el, care se socoate intre li poetes", pe Orfeu i juridicea, pe Jupiter si ProSerpina. Alain Chartier se sprqina pe Seneca.

  • Toate arzătoarele naturale de grăsime
  • Traversãm o modã a euroscepticismului, ba chiar se prezice — mã grãbesc sã spun: propagandistic — dizolvarea UE.
  • Familia mea vrea să pierd în greutate
  • Pentru a învinge tirania astăzi, uită-te la trecut - Politica + societate
  • Shou slimming center novena

Nume grecesti poate se intalnesc si in Renart le contrefait. Dar acesta e mediul in care Petrarca a trait, a ereseut aproape, lrmga. Manuscriptele lui latine sunt atlate la Langres, Lyon, Paris, Liege 4. A fost incoronat poet si la Paris. Cunoaste pe Oresrne, pe Philippe de Vitry, pe Philippe de IGzieres, pe Berchoire in la Avignon, la Vaucluse inUna din cele mai insemnate lucrari ale lui in limba latina, De remediis utriusque fortunae" e tradusa chiar in limba francesa, din ordinul lui Carol al V-lea si cu plata de la acesta, de un cleric de la Sainte Chapelle din Paris, Jean Dendin 5.

Regele-i MuntAner spime ca. Un Pierdere în greutate julius malema grec la Paris, Leclerc, 0, c. Petru de Abano care invaa la Constantinopol si la Paris ibid, p. Fla va avea aici o catedra Grigore Tiphernas; zbid.

Leclerc, o.

Nolhac, Pitrarque et l' humanisnie, Paris,2 vol. Stilul sau modern, opus celui vechiu" oncat de superior prin calitatile de asimilare, reproducere i adaptare ale scriitorului de rasa, e. Ace leasi cetiri cu ale acestara 4 pe Homer II are, dar nu-1 Intelege ii inglduie a pomeni numele acelor scrlitori pe cari i-am intalnit intala oara in compilatiile spaniole din veacul al XIII-lea. Acel care e asa de mandru de scrisul lui staruitor, la ceas pierdere în greutate julius malema zi i la ceas de noapte 5, si care proclama pierdere în greutate julius malema nemunrea se poate capata numai prin ocupatiile, laudate, cum am vazut, si de Carol al V-lea, ale invatatilor II vostro studio pierdere în greutate julius malema quello Che fa per fama gli uomint immortali 6 - nu are, in operele sale de morahsare filosofica, De vita solitaria, de otto religtosorum, de republica optime administrancla ca si in cele de istorie, Rerum memorandarum libri 1V, Vitae virorum illustrium nimic ce ar fi strain de veacul in care traieste si de locul uncle se aflei.

Leclerc, 0. III; cf.

pierdere în greutate julius malema

Erome antics langa Laura, son, Acumulare pierdere în greutate julius malema amintiri clasice, son 27, 33, 34, Oricum, nu de la acest trivial amuseur, scriindu-si povestile interesante" in latineste sau in italieneste, dupa, cum se adresa unor joviali clerici sau unor tolerante si sagubete femei, era sä plpce indentnul insusi ceitre Renasterea itallanei, care totusi de la el era sa-si ieie, potrivit cu moravurile tzmpului, nota Asa, despartit de Italia cum este, asa artificial si cprofesionist, cum trebuie, fara indoiala, sapl recunoastem, Petrarca nu e despartit sufleteste,de poporul sau, de si a cesta nu 1 da decat u- nealta armonioasa a poesiei sale, pe care cu atata dragoste el o numeste toscana sa", il mlo tosco 2.

Ii e dor de acel -x dulce aier toscan al pastern sales. Si se citeaza si astazi formula Italiei, cum a vazut-o el pe pämant si cum a dorit-o in domeniul realitatilor politice cu Apemnii la mijloc, intre cele doua Mari si Alpii Acurn, cantaretul de l Avignon, secretatul Papilor pribegi vede o Italie nesimtitoare pentru durerile ei, batrana, lenesä si inceata" Italia che suoi guai non par che senta, Vecchia, oziosa e lenta 1 El vede femei in lacrimi, multimi MIA arme, tineri batrani obositi, arora h-e mat de dansit si de zadarnica viata, calugari negri, suri, albi, cu alte cete chinuite 1i slabanoage, 4biata natie inspaimantata.

E la povera gente sbigottita Ti scopre la sue piaghe a mille, a mille 2. Dar aspectul acestei' teri" ramane sacru" ". Stau Inca ye- cel mai bun arzător de grăsime pentru bărbați 2021 ziduri de care se teme 1ume2 i le rubeste Si tremurad ancor teme ed ama e trema'l gabrielle pierdere în greutate sa căsătorit la prima vedere amintind vrennuri trecute, se vad 4pietrele in care au fost inchise ramäsitele acelor can nu vox fi fara fairna 4.

Acestz oamenz aa Jost cei d'intazu pe lume i au lasat o. Si astfel acesti Italieni- Romam sunt cel d'intaiu neam de pe lume".

Canzone XI. Mariu a batut pe Teutonii de odinioara, Cesar a Invins pe Anovist. Cp fac pe aici strainile spade ' De pierdere în greutate julius malema pajiste verzi De sangele barbar sa se zugraveascv ' Sutletul cel vechiu in inimi italiene doar nu este mort Inca 4, striga el. Deci afara cu minciuna bavaresä", il bavarico inganno, afarg cu furia germana", la tedesca rabbia! Alpil sa ramaie, dupa voia insgsi a naturii, hotar de taral Dar Italia nu-i dadea decat cavaleri de turneun, ca Orso dell' Anguillara, nobili din Campagna luptand intre ei, Colonna cu Orsini, tirani ca Pandolfo Malatesta 7.

Malema says he is 'not easily shaken'

Odatä numai un romantic ' Traducere In biosura noastra Din nujlocul luptei, Iasip 44 si urm. I1 mio ludo Ove nudrito fui si dolcemente.

El duce la Capitoliu, In ziva de 8 Aprilpe poet. El se!

Motive pentru speranță Democrația este în atac. Vladimir Putin, autoritarismul, terorismul ISIS, amenințarea nucleară din partea Coreei de Nord și populismul lui Donald Trump sunt doar câteva exemple ale forțelor care provoacă societățile noastre. Preocupările legate de imigranții din enclavele teroriste au ajutat la alegerea lui Trump și la alimentat pe Brexit. Pe fondul scandalului rus care a înghițit președinția Trump, mulți observatori se îngrijorează de indiferența sa aparentă față de acțiunile lui Putin în Ucraina și în statele baltice și văd o asemănare între stilurile lor puternice.

Cand insa räscoala cazu i eful ei plat cu viata, nu mai era alt mijloc de refacere si innaltare decat cartea latina a Romei. Dac'ar fi stiut s'o intrebuinteze contemporanii 1m Petrarcal dacã, mai ales, ar fi simtat ca dansul, fie si numai trecator, nevoia idealului de, rornanitate italiana moderna 1 Acciochb di lei sterpi.

Le moth piante che fiorir non sann5, Canzone VI 2 Ibid. Pentru cronologie, v. Henry Cochin, La chronologie du Canzontere de Pitrarque. Lupta pentru unitatea Bisericii:. Imitafia lui Isus Hristos. Silintd le cugetatorilor si scriitorilor se indreapta in adevar, Intr.

E vorba, de la incolo, see se refaed unitatea 0 sel se reformeze moravurile Biseriezi. Caci, oricat s'ar fi desvoltat, odata cu literaturile in limba vulgara, si o constiinta nationala, oricat intrebuintarea acestui gram al poporului, socotit ca roman, romanzo in Franta, in Spania, ar fi adus un instinct, evident, de comunitate romanica, opusg vieth popoarelor germanice, nu dispgruse convingerea, hranitä prin carte, prin scoala, prin slujba bisericeascg, prin intrebuintarea limbei latine, prin existenta autoritatii Papei si a Imparatului, cg totusi, peste hotarele pe care le trecea cavalerul de limba francesa din Anglia cand venia sa se lupte cu tovargsul sail de grain, de spirit, de ocupatie, cavalerul din Franta, si peste care Carol al IV-lea, Imparatul, mostenitorul drepturilor asupra regatului de Arles, asupra orasului de Imperiu", Lyon, venia la Paris sa ' vada pe ruda sa de aproape, regele Carol.

pierdere în greutate julius malema

Si orice 16 13 atingea aceasta Biserica, umihrea ei, dihoniile ei, nevoia ei dea deveni iarasi mare si puternica, atingea pe fiecare din membrii acestei societati medievale, care vadise, de un timp, criticilor ei atatea grele metehne.

Pentru a le indrepta se intrebuinteaza diferite muloace. Satira violenta a unei noul literaturi. Toate insä ramasesera in zadar. Pentru prefacerea fericita care se dorise, trebuia altceva: complecta retacere a spintului ins0 al epocei.

St aceasta era cu putinta numai prin reforma Bisencu, care cuprindea intr'insa toate domenule, raziete astazi, ale stiintei, literaturn, artei, morahtatn private si publice. Aceasta Biserica decazuse enorm in uitimele timpuri.

A r grest cine ar adopta pierdere în greutate julius malema medieval, venit din pattea nemultamitilor si oposantilor, al unei t captivitäti babilonice. Dar, cand, la moartea in Roma a lui Grigorie, o sama din cardmali alesera acolo, pe Urban al VI-lea, in 'Gimp ce cardinalii ramasi la Avignon cam calatoria la Roma nu fusese o stranautare definitiva, dadeau glasurile lor lui Clement al VII-lea, shisma care se produse astfel si pe care nimo putere lumeasca nu putu s'o inlature Apusul romanic mergand cu Papa frances, iar cel germanic, si cu Anglia, dusmana a regelui din Paris, tinandu-se de clerul roman, aduse o mare pierdere de prestigiu institutiei care panat atunci se considera, continua sa se considere, nu numai ca intaia in crestmatate, dar si ca forma necesara, cu neputinta de schimbat, a unitatil crestine.

Inca de la inceput, intr'una din operele sale francese, Songe du meil p vertn, Philippe de M6ziiires, cancelarml Ciprului, cerea, dupa ce intatisase, intfo forma alegorica", imprumutata din Roman de la Rose", cu virtutile" personificate in doamne", neajunsurile, de multe feluri, ale societatil contemporane, asa 17 ' 14 cum le vazuse si Jean de Meung, sa se ajunga la marea reforma mantuitoare prin indreptarea Bisericii. Si, fiindca in spiritul timpului era ce numim noi democratie, trebuia ca reforma" sa' se faca, nu din propria initiativa a celor doi Papi, neconciliabill, ori a unuia din doi, mai simtitor la compromiterea Bisericii prin scandalul din fiecare,zi, ci prin acel Conciliu general, a carui necesitate scnitorut picard o punea alatun cu a cruciatei, a pasagiului general".

El era in regatura cu noul Ordin,de umilinta, de smerenie, de inchinare devotata, al Celestmilor, cah se puneau in relatie cu blandul Papa Celestin, ales ara voia lui intr'o situatie pe care se grabi s'o lase. Celestinii aveau casa lor in Paris, si fostul cancelanu al Ciprului ceru sa, fie Pingropat acolo in f6rmele cele mai modeste, obisnuite pentru saraci.

Preşedintele sud-african a fost huiduit în mai multe rânduri, la începutul cereminiei de omagiere a lui Nelson Mandela, marţi, la Soweto, pe când preşedintele american Barack Obama a fost aclamat, în momentul în care au apărut imagini cu fiecare dintre ei pe ecranele uriaşe, relatează AFP. Fostul preşedinte Thabo Mbeki, obligat de Zuma să părăsească puterea înşi vicepreşedintele Kgalema Motlanthe, care a candidat în împotriva lui Zuma la şefia ANC la putereau fost, în schimb, foarte aplaudaţi la sosirea pe stadionul Soccer City. Televiziunea sud-africană a prezentat, în momentul huiduielilor, grupuri de susţinători ai formaţiunii "Economic Freedom Fighters", un nou partid, puternic anti-Zuma, al fostului preşedinte al organizaţiei de tineret ANC Julius Malema, care recrutează membri în special în rândul şomerilor, adesea nedisciplinaţi. Ajuns cu întârziere la ceremonie, preşedintele american Barack Obama a fost primit cu ovaţii de către cele

In legatura cu Celestinii ca si cu MOzieres insu i era! Si, läudilnd pe acest fencit", autorul Visului batränului pelerin" vorbeste in cuvinte de mare stima si de un alt prieten, fruntas al clerului frances din acest timp, Pierre d'ailly de Alliaco '.

Vulturul Bisericn", yiitorol episcop de Puy pierdere în greutate julius malema de Cambrai si cardinal n. Compiegne infusese unul dintre cei mai caldurosi sprijinitori ai Papei frances de la Avignon. Sfatuitor laic al regelui, M6zieres 1-a putut intnini dese ori la Curtea lui Carol al V-lea.

Lucrarile lui latine, mai ales despre aceasta reforma a Bigericii, se deosebesc prin podoabe de stil ca i prin energia cu care a urmat in discutaile de doctrina ale timpului directia nominalismului, ele i- au facut un nume si In literatura evului mediu. Dar rolul lui cel mare e ca a castigat pentru causa reformei acel puternic corp international care era Universitatea din Pans, functionand in calitate de cancelariu al ei la Intre urma pierdere în greutate julius malema lui in acksta demnitate este i Mathieu-Nicolas de Clémengis sau de Clamanges, care ocupa aceste functiuni Inca in si care, secretar al lui Benedict al XIII-Iea, redactor 1 Philippe de Me'zieres el la croisade ate XIV-e siecle, p.

Dar, innainte de dansul, Universitatea fusese condusg, pe lacand luase doctoratul in teologie, de un alt ilustru Frances de la sfarsitul veacului al XIV-lea, Jean Gerson 14 Decembre Julieautorul operei de reformatione theologiae" si al celei despre unitatea eclesiasticg".

Omura, presenta Papa liatii la Avignon a trebuit sg aduca relatii mai stranse ale poporului frances, si in ce pnveste pe sefii sgi intelectuali, cu aceastg Bisericg oarecum gazduita si ocrotitä de dansul. Am Tazut ce legatun aveau si mai departe cu dansa, pang si la stramutarea lor in Avignon la Curia pontificala, unii Italfeni ca Petrarca, de si el indemna din rasputeri pe sefii catolicismului sa se intoarcg in resdenta lor glormasa, pling de atatea amintin, Roma.

Contra shismei se ridicau si Spanioli, ca Pero Lopez de Ayala si Intre Papii avignonesi se gdseste, de altfel, un Pedro de Luna Benedict al XIII-leaAragones de nastere, partisan al lui Henric de Trastainara, ocrotitul Francesilor, sprijinitorul lui Bertrand de Guesclin, si acela care, in scrierea sa 'n Emba vnlgarg, Consolacions de la vida hu»tana, scrie aceste randun, inteo pierdere în greutate julius malema care aminteste pe Sfantul Francisc si pe rmre o vom Intalni intr'o opera de o mult mai mare insemnatate si rgspandire Binecuvantat sufletul acela a cgrui umilinta smereste trufia altuia, a carui rgbdare impacg mania, a cgruia sup4nere in taing pedepseste tirania altnia, a cgruia ravng trezeste moliciunea altuia.

Basel e cu mutt mai putin insemnata.